Cefnogi Cymunedau Lleol

Yn Fron Goch, mae ein polisi o gyfrannu at elusennau yn ein helpu i weithio gyda sefydliadau, ysgolion a chlybiaur ardal i greu partneriaethau yn y gymuned.

Ar hyn o bryd, rydym yn cyfrannu at elusennau lleol drwy gyflwyno talebau am d bach prynhawn yn ein bwyty. Bob blwyddyn, rydym yn derbyn cannoedd o geisiadau am gyfraniadau gan achosion lleol teilwng. Oherwydd hyn, mae gennym bolisi o roi pob cais mewn raffl. Byddwn yn tynnu'r raffl bob mis ac yn cyflwyno talebau t bach prynhawn y gellir eu defnyddio mewn gweithgareddau codi arian, eu rafflo neu mewn digwyddiadau elusennol.

Wrth ofyn am gyfraniad, cofiwch gyflwynor wybodaeth ganlynol drwy e-bost o leiaf bedair wythnos cyn y digwyddiad er mwyn cael eich cynnwys yn y raffl fisol:

Enw llawn y sefydliad elusennol ar rhif cofrestru.
Cyfeiriad, rhif ffn ac e-bost gyflawn y sefydliad.
Enw, teitl, rhif ffn a chyfeiriad e-bost y person cyswllt.
Diben y cyfraniad ac anghenion cymunedaur ardal.

Dylid e-bostio pob cais i: charity.frongoch@gmail.com , neu ei gyfeirion ysgrifenedig at:

Y Raffl Elusennol Fisol.
Canolfan Arddio Fron Goch,
Ffordd Pant,
Caernarfon,
Gwynedd.
LL54 5RL.

Unwaith yn rhagor, am ein bod yn derbyn cymaint o geisiadau yn flynyddol, ni allwn gysylltu chi yn uniongyrchol yn anffodus, oni bai eich bod wedi ennill yn y raffl.

Llawer o ddiolch a phob lwc.