Yn Fron Goch, mae ein polisi o gyfrannu at elusennau yn ein helpu i weithio gyda sefydliadau, ysgolion a chlybiau’r ardal i greu partneriaethau yn y gymdogaeth.
Ar hyn o bryd, rydym yn cyfrannu at elusennau lleol drwy gyflwyno talebau am de bach prynhawn yn ein bwyty.
Bob blwyddyn, rydym yn derbyn cannoedd o geisiadau am gyfraniadau gan achosion lleol teilwng. Oherwydd ein bod yn derbyn cymaint, mae gennym bolisi o roi pob cais mewn raffl. Byddwn yn tynnu'r raffl bob mis ac yn cyflwyno talebau te bach prynhawn yn y bwyty y gellir eu defnyddio mewn gweithgareddau codi arian, eu rafflo neu mewn digwyddiadau elusennol.
Wrth ofyn am gyfraniad, cofiwch gyflwyno’r wybodaeth ganlynol drwy e-bost o leiaf bedair wythnos cyn y digwyddiad er mwyn cael eich cynnwys yn y raffl fisol:
Enw llawn y sefydliad elusennol a’r rhif cofrestru
Cyfeiriad, rhif ffôn ac e-bost cyflawn y sefydliad
Enw, teitl, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost y person cyswllt
Diben y cyfraniad ac anghenion cymunedau’r ardal
Dylid e-bostio pob cais at: charity.frongoch@gmail.com
neu ei gyfeirio’n ysgrifenedig at
Y Raffl Elusennol Fisol
Canolfan Arddio Fron Goch
Ffordd Pant
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5RL

Bob blwyddyn, rydym yn derbyn cannoedd o geisiadau am gyfraniadau gan achosion lleol teilwng. Oherwydd ein bod yn derbyn cymaint, allwn ni ddim, yn anffodus, gysylltu â chi oni bai eich bod wedi ennill yn y raffl.
Llawer o ddiolch a phob lwc.