StorÔau yn Fron Goch - Stories at Fron Goch

£0.00

Availability: - Free. No need to book

Stories at Fron Goch

Join us for Story Time as our storyteller Amelia brings to life a host of fun tales for children.

Meet Amelia in the childrenís play corner in the restaurant every Tuesday morning.

Story Time runs from 9:15am to 10:00am.
These free sessions are on a first-come-first-served basis, no booking required, but spaces are limited.

Ideal for children aged 2-5 years old.
(the content of these sessions is subject to change based on age and numbers of children present).

StorÔau yn Fron Goch

Dewch draw iín Hamser Stori wrth iín storÔwr Amelia ddod ‚ storÔau hwyliog yn fyw i blant.

Cewch gyfarfod Amelia yng nghornel chwaraeír plant yn y bwyty bob bore Mawrth.

Mae Amser Stori o 9.15am tan 10.00am. Y cyntaf i'r felin yw hi yn y sesiynau rhad ac am ddim yma, does dim rhaid archebu ond dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael.

Yn ddelfrydol i blant 2-5 oed. (gall cynnwys y sesiynau hyn newid yn Űl nifer ac oedran y plant syín bresennol).