Oriau agor

Oriau agor
Rydym ar agor bob diwrnod o'r flwyddyn heblaw Sul y Pasg, diwrnod Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan. Mae ein horiau agor isod

Oriau agor Nadolig
Ar Agor bob diwnod fel arfer. Ar Gai Diwnod Nadolig, Gwyl San Steffan a Dydd Calan.

Y Ganolfan Arddio

Llun 9 - 17:30
Mawrth 9 - 17:30
Mercher9 - 17:30
Iau 9 - 17:30 (nadolig 19:30)
Gwener 9 - 17:30
Sadwrn 9 - 17:30
Sul 10 - 16.30

Caffi Fron Goch
  • Mae'r Bwyty'n cau hanner awr cyn y bydd y siop yn cau

  • Sul 9:30 a.m. tan 16.30 p.m.


  • Mae ein Canolfan Arddio ar dir gwastad addas ar gyfer cadeiriau olwyn ac offer helpu i gerdded. Mae yna ddigonedd o le parcio ger y fynedfa.