Cyfarpar Dyfrio

<b>Cyfarpar Dyfrio</b> Cyfarpar Dyfrio
Wrth i'n hafau ddod yn gynhesach a'n gaeafau'n sychach mae dyfrio a chadw dŵr yn daten boeth. Rydym yn dal i gadw amrywiaeth da o bibau Hozelock, o rai rhad i rai arbenigol, rhag cincio. Mae gennym hefyd amrywiaeth lawn o ffitiadau ac ategolion. Rydym yn cadw system dyfrio awtomatig Hoselock, bendith i'r rhai sy'n benwan am botiau neu'n edrych gyda balchder ar eu basgedi crog!
I'r rhai ohonom sydd mesuryddion dŵr, neu'n awyddus, efallai, i beidio 'i wastraffu, mae gennym hefyd gasgenni dŵr, o rai enfawr i rai bach, tenau sy'n addas ar gyfer hyd yn oed yr ardd leiaf. Mae yma hefyd ganiau dyfrio, rhai plastic a rhai sinc, bach a mawr a dewis da o bennau dyfrio.