Cymraeg

Cymraeg Hanes y Teulu

Cafodd Robin ei eni a'i fagu yng Nghaernarfon ac ar l gadael Ysgol Ramadeg Caernarfon aeth o i astudio Garddwriaeth ym Mhrifysgol Llundain. Wedi gorffen yno, dechreuodd weithio yn y fasnach hadau fel bridiwr blodau. Yno y cyfarfu a disgyn mewn cariad Valerie a oedd wedi astudio Garddwriaeth yng Ngholeg Writtle. Priododd y ddau ym 1971 a symud i Torquay at Sutton Seeds. Yno y buon nhw tan 1980 ac yno hefyd y ganwyd Justin a Melanie.

Bwyty Fron Goch
Yma, yn Fron Goch, ein siop Goffi a'n Bwyty yw'r lle perffaith i gyfarfod teulu a ffrindiau. Ymlaciwch a mwynhewch eich hun, gwnewch eich hun yn gyfforddus, sbwyliwch eich hunan efo'n prydau a'n cacennau cartref.

Mae pob un o'n prydau'n cael eu coginio yma yn ein ceginau ni ein hunain. Rydyn ni'n prynu ein cig a'n llysiau gan gyflenwyr lleol, rydyn ni'n eu hadnabod ac mi allwn ni ymddiried ynddyn nhw. Felly, er enghraifft rydyn ni'n cael ein Twrci, einPorc a'n Bff gan ein cigydd lleol yng Nghaernarfon, y cyfan wedi'u magu yng Ngwynedd. Mae'r rhan fwyaf o'n cacennau'n cael eu crasu yma yn ein ceginau, dyna pam eu bod mor ffres a blasus. Mae sgioniau'n cael eu crasu drwy'r dydd ac maen nhw'n aml yn dal yn gynnes wrth i ni'n eu gweini.


Planhigion
Mae planhigion wedi bod yn flaenoriaeth i ni yma erioed, a chyda nifer o rai anarferol ac anodd eu cael mewn stoc, rydym yn enwog am ein hamrywiaeth a'n hansawdd. Mae'r dewis yn cynnwys rhododendron o'r Himalaya, coed rhedyn, coed conwydd egsotig ac amrywiaeth gynyddol o blanhigion lluosflwydd, prysglwyni a choed. Dangosir y planhigion gan fwyaf mewn grwpiau yn l yr amodau gorau ar gyfer eu tyfu. Gan ein bod lle'r ydym, rydym yn cadw amrywiaeth eang o goed a phrysglwyni'r arfordir sy'n ddelfrydol i wrthsefyll gwyntoedd.