Cynorthwywr Cegin


Gweithredwr peiriant golchi llestri
Dydd Llun i ddydd Iau 16 awr yr wythnos 10.30-2.30

Byddai gallu siarad Cymraeg o fantais

Mae hon yn swydd berffaith os ydych eisiau gweithio mewn
tÓm positif, gofalgar, diwyd a llwyddiannus mewn lle prysur.